147 Fantast-Oplichter

In de dagbladen werd in begin juni voor de zoveelste maal weer eens gewaarschuwd tegen oplichterij. Nu was’t een zekere A.v.d.H die weer diverse slachtoffers had gemaakt. Misschien schudt u wel uw hoofd over al die domme mensen, die zich door een schoonschijnend praatje om de tuin laten leiden. Past u op! Heeft men u nooit te pakken gehad? Bent u nooit bedrogen? Heeft nog niemand die kans gehad? Laten we eens aannemen, dat dat een gewone oplichter nog nooit is gelukt.

Al deze bedriegers zijn echter maar onbenullige leerlingetjes, bij hun baas vergeleken. Neen, die baas, die staat nooit in de krant. Hij zorgt wel, dat hij achter de schermen blijft. Heeft die koning der bedriegers u misschien te pakken zonder dat u ‘t weet? Speelt hij soms een spel met u, die zo wijs en verstandig bent? Als de krant voor hem een waarschuwing plaatste, zou ze als volgt kunnen luiden: “Wacht u voor een zekere S..”

Hij geeft u geld en goed …. maar rooft uw gemoedsrust.
Hij geeft u genot in ‘t leven …. maar sleept uw lichaam naar ‘t graf.
Hij belooft u plezier en levensvreugd …. maar geeft u jammer en ellende.
Hij schenkt u alles met woorden … maar hij perst u uit, tot u uitgeleefd wordt weggeworpen.
Hij belooft u een hemel op aarde …. maar geeft u in de eeuwigheid een hel.

Die zekere S., u weet ‘t wel, is de Satan. In Edens hof heeft hij de eerste mens in z’n greep gekregen. En u zult vast niet z’n laatste zijn! Wacht u toch voor die S. Hij ligt op de loer om ‘t bezit van uw ziel. De mensenmoordenaar van de beginne heeft u ook in zijn macht. Hij verblindt u door ‘t schoonschijnend geldbezit, door ‘t bevredigen van uw zondige neigingen, door ‘t klatergoud van menselijke verering enz.
Wacht u voor de Satan, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies