159 In de hope des eeuwigen levens

Leest u de overlijdensadvertenties wel eens? Ja … dan bent u zeker deze uitdrukking ook tegen gekomen. Hebt u er wel over nagedacht wat de betekenis er van is? Misschien hebt u bij u zelf gedacht: “Zo wil ik het later ook hebben.” Het is dan toch zeker wel zaak te weten, wat met deze geëikte term wordt bedoeld. Blijkbaar is hier iemand overleden, die geloofde in een eeuwig leven. Dat wil niet alleen zeggen een voortbestaan na de dood. Neen, het houdt veel meer in. De bijbel spreekt ons ervan. In Joh. 10 : 28 leest u: “Mijn schapen horen Mijne stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven.” Dit zijn de woorden van Christus. Het eeuwig leven is het leven in Gods heerlijkheid. Dat is de hemel en al wat daarmee verbonden is. Gelooft u in dat eeuwige leven? Nu krijg je het eeuwige leven of je krijgt het niet, dat is duidelijk. Dan maar afwachten? In het hart de stille hoop: “Misschien ontvang ik straks na mijn heengaan het eeuwige leven?”

Inderdaad zijn er velen, die zo de betekenis van deze woorden opvatten. Vraagt men ze: “Gaat u naar de hemel?” dan krijgt men ten antwoord: “Ik hoop het.” Leeft u ook zo in de hoop van het eeuwige leven? Wel dan is u er treurig aan toe. Als u met niets anders dan alleen maar met de twijfelachtige hoop de eeuwigheid in gaat, dan zal u spoedig blijken, dat het een ijdele hoop is geweest. Dacht u, dat u de hemel binnengaat, alleen omdat u hoopt er te komen? Neen, er moet iets gebeuren, wilt u het eeuwige leven ontvangen. Hoor, wat die man aan Christus vraagt: “Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven.” Luister nu goed naar het antwoord: “Volg mij.” Kijk daar komt een arme gevangeniscipier tot de grote apostel Paulus: “Wat moet ik doen om behouden te worden?” “Geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden.”

Wilt u behouden worden? Wel dan moet u in de Heer Jezus geloven. U moet in Hem geloven dat is nog wat anders danaan Hem geloven. U kunt geloven, dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij geboren werd te Bethlehem, dat Hij stierf op een kruis, dat Hij na drie dagen opstond en na 40 dagen ten hemel voer. Maar dat brengt u geen stap nader bij de eeuwige heerlijkheid. De duivel gelooft dat allemaal van a tot z en toch blijft de hemel hermetisch voor hem gesloten. Neen, u moet geloven, dat Hij stierf op het kruis en daar Gods toorn onderging voor u. En sterft u dan in de hope des eeuwigen levens? Ja, maar dan in een heel andere betekenis dan de mensen aan deze woorden geven. Dan heeft u de zekere hoop van het eeuwige leven.

“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maarhet eeuwige leven hebbe.” Het eeuwig leven kan en moet reeds nu uw bezit zijn. Ge hoopt dan niet het te ontvangen, maar u weet zeker, dat u het in principe nu reeds bezit. Zie, dan is hopen niet maar een vage verwachting hebben, neen, het is een vaste overtuiging.

“Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, de overtuiging van de dingen, die men niet ziet” (Hebr. 11 : l). Dit is de juiste betekenis van de woorden: de hoop des eeuwigen levens. Zo worden ze letterlijk gebruikt in Titus 3:7 “erfgenamen naar de hoop des eeuwigen levens”. Bent u zo’n erfgenaam, die in de vaste overtuiging leeft straks de eeuwige heerlijkheid in te gaan? Wel, dan is voor u het sterven geen vage verwachting, maar het ontvangen van een erfenis, die God bereid heeft voor allen, die in Zijn Zoon geloven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies