911 Bevat de Bijbel slechts verhalen?

Reactie van een lezeres

‘k Vind uw blad bij mij in de bus. ‘k Was blij met het brengen van een positieve boodschap – ook voor kinderen. Jammer… op blz. 3 zegt u dat de volgelingen van Jezus Christus een verhaal hebben geschreven over wat hun Meester gedaan en geleerd heeft. Waarom verhaal? ’t Is geschiedenis… Hoe kunt u verwachten dat de mensen geloven in de werkelijkheid, als ze verteld wordt dat de evangelisten een verhaal over Jezus schreven?

Mevrouw H.G. v. D. te Amsterdam.

Het is fijn dat u de boodschap van ons blad op prijs stelt. U struikelt echter over het woord ‘verhaal’ en dat is te begrijpen. Helaas krijgen woorden soms een betekenis, waardoor je ze niet zonder nadere verklaring gebruiken kunt. Dat is met het woord ‘verhaal’ het geval. In de Bijbel wordt in Lukas 1 vers 1 en 2 het woord verhaal gebruikt voor een verslag van de dingen aangaande Jezus Christus. Dat had ik in gedachten toen ik mijn artikel schreef. In de modernistische lectuur over de Bijbel heeft het woord ‘verhaal’ echter aan waarde ingeboet. Wat er in de Bijbel staat over de aartsvaders Abraham, enz. vat men niet meer op als een verlag van gebeurtenissen, maar slechts als een verhaal.

Wat er staat over Jezus van Nazareth is – zo zegt men – slechts een weergave van verhalen. Ze zouden geen verslag geven van wat werkelijk heeft plaatsgevonden.
Maar deze voorstelling van zaken wijzen we beslist af. Ik had dus beter kunnen spreken over ‘geschiedenis’, maar … ook aan dat woord gaat men een betekenis geven die aan de betrouwbaarheid van wat er vermeld wordt, afbreuk doet. We hopen er echter op te letten, dat we zo’n woordkeus maken dat de zekerheid van wat er in de Bijbel staat duidelijk uitkomt. Ik wil tenslotte eindigen met mevr. V. D. hartelijk te danken voor haar reactie.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies