883 Hij leidde hem tot Jezus

Johannes de Doper heeft tot tweemaal toe Jezus van Nazareth aangewezen als de door God gezonden Verlosser met de woorden: ‘Zie het Lam Gods’. Jezus Christus werd het ware Offerlam, die zichzelf zou opofferen voor ons zondige mensen. Zou het woord van Johannes gehoor vinden? Zouden er mensen te vinden zijn die Christus willen aanvaarden? Ja, ze waren er. Twee van de luisteraars o.a. gingen naar Jezus toe en Hij onderhield zich met hen. Wat er precies met hen besproken is, staat niet in de bijbel, maar één ding is zeker, dat beide mannen overtuigd werden en in Jezus als Verlosser geloofden. Zoiets moet je niet onder stoelen of banken steken. De twee hebben dat goed begrepen.

Eén van hen, Andreas geheten, gaat naar zijn broer Simon en zegt tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden’. De Joodse benaming Messias, luidt in het Grieks: Christus. Dat woord betekent ‘Gezalfde’. In Israël werd een Koning, een priester en ook soms een profeet gezalfd. Het was een soort inwijdingsritueel dat God gegeven had. Met het woord Messias doelden de Joden (en ze doen dat nog steeds) op de Koning uit het huis van David die het volk Israël verlossen zal en een koninkrijk van vrede op aarde zal stichten.

Welnu, Andreas erkende dat Jezus van Nazareth deze door God gezonden Koning en Verlosser was. Deze prachtige ontdekking hield hij dus niet voor zichzelf, maar hij ging er anderen van vertellen en wel het eerst zijn broer. Mooi is dat. Andreas was, wat de Engelsen noemen ‘gospelminded’, dat wil zeggen hij had een hart voor het evangelie.

De meeste joden in die tijd (helaas is dat ook nu vaak zo) zagen slechts uit naar een verlosser die hen bevrijden zou uit de macht van de overheersers (toen de Romeinen). Wilden ze echter uit de macht van de menselijke overheersers verlost kunnen worden, dan moesten ze eerst worden verlost uit de macht van de zonde. De Messias zou niet slechts een heersende maar ook een lijdende Messias zijn en dat lag de joden niet. Andreas en Simon en vele anderen hebben dat echter leren verstaan en nadat Christus was gestorven en opgestaan, hebben ze gepredikt dat Jezus Christus voor de zonden is gestorven en Gods oordeel heeft ondergaan.

Deze boodschap heeft heel veel mensen bevrijd en gelukkig gemaakt. Ze weten nu dat ze met God verzoend en voor eeuwig behouden te zijn. Die boodschap willen wij door dit blaadje graag doorgeven. Als u de boodschap hebt aangenomen… gaat u die dan ook aan uw familie vertellen net als Andreas deed?

Van Andreas staat drie keer dat hij wat voor anderen deed. Dat is typerend voor deze volgeling van Jezus;
De eerste keer is dat hij Petrus bij Jezus brengt (Jh 1:41,42);
De tweede keer is dat hij onder de mensenmassa een jongetje ontdekt die vijf broden en twee visjes heeft. Hij brengt die jongen bij Jezus en dan heeft de wonderbare spijziging plaats (Jh 6: 8-13);
De derde keer is als hij samen met Filippus het verzoek van Grieken om Jezus te zien overbrengt naar de Heer (Jh 12:20-22) .

Een behulpzame man die Filippus!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies