331 Is dit wel 2e klas?

In gedachten was ik de Nederlandse Spoorwegen erg dankbaar, dat ze de oude 2e klas coupé uit de tijd dat er nog 3e klassen waren, niet tot de 1e klas hadden gepromoveerd, maar hem 2e klas hadden gelaten.

Nauwelijks had ik me lekker in ‘t pluche genesteld voor een rit van twee uur, of een dame schuifelde de coupé in, keek enigszins weifelend rond, ging de coupé weer uit, keek eens rond, kwam weer naar binnen en vroeg: “Is dit wel tweede klas?”

In plaats van te vertrouwen op de aanwijzing van de spoorwegautoriteiten, de grote twee buiten op de wagon, ging ze af op ‘t uiterlijk van de coupé. Het pluche bracht haar in verwarring ! Er zijn heel wat mensen die precies op zo’n tweede klas coupé lijken. Naar het uiterlijk – het pluche – te oordelen zou je zeggen het zijn 1ste klas mensen, maar hoe staat het met de aanwijzing van de autoriteiten?

U kunt een goed en braaf leven leiden, een verdraagzaam karakter bezitten, goed zijn voor uw medemens enz. enz. En misschien meent u dan, dat dat de kenmerken zijn voor een christen ! Vergis u niet ! Het gaat er niet om wat u als het kenmerk beschouwt, maar wat de hoogste autoriteit, wat God als het kenmerk van een christen ziet !
De geleerde Nicodemus, die door zijn tijdgenoten zeker voor een “christen” zou zijn versleten, moet horen: “Tenzij iemand opnieuw geboren wordt kan hij het koninkrijk niet zien” (Joh 3 :3).

Goede manieren, het aannemen van zekere godsdienstige gebruiken zijn slechts het pluche. de goddelijke aanwijzing luidt: “Wie de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven.”
Kent u de Heer Jezus als uw persoonlijke Verlosser? Heeft u uzelf gezien als een verloren zondaar? En aanvaardt u Gods Woord dat zegt, dat Hij gekruisigd werd en Gods toorn droeg in uw plaats?

Als u dat gelooft bent u een wedergeboren mens, dan zal het veranderen in uw leven. Dan zal het zeker ook in uw gedrag te zien zijn, maar de hoofdzaak zit van binnen, zit in uw hart!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies