171 Hij stierf voor de vrede van zijn land

De 34 jaar oude Po Song Thiet is in stervende toestand een ziekenhuis te Geneve binnen gebracht. Deze Indochinees is een hongerstaking begonnen vlak voor het gebouw, waar over de vrede van zijn land wordt beslist. Hij heeft gezworen te zullen vasten totdat inderdaad de vrede is getekend. Waarschijnlijk is hij nu reeds gestorven en nog is de vrede er niet.

Deze man moet zijn land en volk wel erg hebben liefgehad om een dergelijke dood er voor te willen lijden. En met welk resultaat? Geen enkel! Of daar nu een stervende man voor de deur lag of niet, dat interesseerde de onderhandelaars niets. Wat betekent een mensenleven in vergelijking met macht? Po Song is de eerste niet, die stierf vooor de vrede.

Vele jaren geleden stierf bulten de muur van het toenmalig Jeruzalem ook een mens met een vredesboodschap. Hij ging niet in hongerstaking. Neen, hij predikte dat de vrede in de wereld slechts kon ontstaan als er vrede werd gesloten tussen God en de mens. Geen vrede op aarde zonder eerst vrede in het hart. Alle pogingen om deze wereld te verbeteren, om vrede te brengen, zullen falen, als niet eerst de mens terugkeert tot God. Ook u bent evenals de Vietmins in opstand. U is in opstand tegen God. Wij mensen hebben ons geschaard onder de mensenmoordenaar Satan en trekken tegen God in het geweer.

Onze aard is: vijandschap tegen God en tegen elkaar. Jezus Christus kwam om ons vrede te verkondigen. Vrede voor de ziel en uiteindelijk ook vrede op aarde. Reeds hiervan zongen de engelen in Bethlehems veld. Kent u die vrede voor uw hart? Bent u met God verzoend? Zijn uw zonden, die bewijzen van uw opstand, vergeven ? Jezus Christus stierf niet voor de vrede van Zijn vaderland in de eerste plaats. Neen, Hij stierf voor de vrede in uw hart.

In zijn paleis zit Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder. Wat gaat hem een stervende Jood aan, die men gekruisigd heeft! Is het handhaven van de macht in Palestina niet belangrijker dan een mensenleven? In deze wereld zitten de regeerders in hun paleizen en ministeries. Daar vergeten hangt de kruiseling van Golgotba. Wat kun je met Zijn vredesboodschap beginnen in 1934?

En toch, die boodschap gaat door. Ook u wordt ze verkondigd. Jezus stierf voor de vrede, de eeuwige vrede van uw ziel. Gelooft u Hem? Wilt u in het geloof tot Hem gaan en het vredesverdrag met God aanvaarden? U behoeft niet veel te doen. Jezus stierf en dat was voldoende. “Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn geworden door de dood Zijns Zoons,veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door Zijn leven.”Rom. 5:10.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies