Notities bij mijn Bijbel nr. 014

Genesis 1:14

En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen dag en nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op aarde; en het was alzo (Gn 1:14,15).

Op het verschil tussen vers 14 en vers 2 heb ik al gewezen. In vers 2 gaat het om de schepping van het licht als verschijnsel op zichzelf, in vers 14 gaat het om het formeren van bepaalde lichtbronnen in het bijzonder. Deze lichtbronnen worden ook een bepaalde plaats aangewezen: ze moeten zijn aan het uitspansel des hemels. Deze uitspraak zegt ook iets meer van het uitspansel en wel van de uitgestrektheid ervan. Het is maar niet een dunne schicht ergens boven de aarde, maar een uitgebreidere sfeer die de hemellichten omvangt.

Deze lichtbronnen maken scheiding tussen dag en nacht. In vers 4 ging het om scheiding tussen licht en duisternis, nu gaat het om scheiding tussen een bepaalde periode van licht en een bepaalde periode van duisternis namelijk om dag en nacht. De beide perioden dus die samen een etmaal vormen.
Deze lichtbronnen geven ook een aanwijzing betreffende bepaalde vaste tijden, dagen en jaren. We kunnen bij vaste tijden bijvoorbeeld denken aan stranden van de maan waarnaar de Israëlieten de maandperiode indeelden. ook wij spreken van nieuwe maan, eerste kwartier, laatste kwartier en volle maan. De jaargetijden worden eveneens bepaald naar de stand van de hemellichten.

Er is nog iets dat opvalt en wel dat in vers 15 gezegd wordt dat deze lichtbronnen er zijn om licht te geven op aarde. De aarde heeft licht nodig om het gewas te laten ontspruiten, denk aan vers 11 en 12 en om mens en dier de weg te doen vinden op de aarde, hiermee loop ik vooruit op vers 24-28. Overdag kan men zich vrij bewegen in de nacht is men afhankelijk van het licht van de maan en de sterren of men kan gebruik t maken van “kunstlicht” bijvoorbeeld door middel van vuur.

Het is van belang op te merken hoe God ook nu ordenend te werk gaat. Het mag nog wel eens herhaald worden dat Hij een God van orde is. Die orde dient niet als een ijzeren harnas, maar schept een leefmogelijkheid die voor de schepping van uiterst belang is omdat ze heilzaam is. Laten we de grootheid van God ook in dit aspect bewonderen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies