Doop en kerklidmaatschap

Betreft: Doop, kerklidmaatschap

Vraag:

Als je gelooft in Jezus Christus en en een kind van God wilt zijn, moet je dan gedoopt zijn en belijdend kerklid?

Antwoord:

Als iemand zijn schuld voor God beleden heeft en gelooft in Jezus Christus dan is hij een kind van God. Op grond van dat geloof is zo iemand behouden.
Nu zal een gelovige graag willen doen wat God zegt. Welnu, God wil dat we laten zien dat we discipelen van de Heer Jezus zijn door ons te laten dopen. Die doop heeft tevens een symbolische betekenis, ze spreekt van afwassing van zonden en begraven worden met Christus (Zie: Matth. 28:19; Mark. 16:16; Hand. 22:16; Rom. 6:4).

Alle gelovigen behoren tot de Gemeente of Kerk. Die Gemeente wordt ook genoemd het Lichaam van Christus en iedere gelovige is een lid van dat Lichaam. Lees bijvoorbeeld Rom. 12:3-8. Een ander lidmaatschap kent de Bijbel niet. Helaas zijn er in de loop van de tijd allerlei kerkgenootschappen en groepen ontstaan, die een eigen lidmaatschap kennen, maar dat is zeker niet naar de gedachten van God. Het is Gods bedoeling dat gelovigen samenkomen als gelovigen en elkaar ontvangen als leden van dat ene Lichaam. Men moet elkaar dus als gelovigen kennen. Gelukkig zijn er gelovigen die dat willen doen en die op de grondslag van de Schrift willen vergaderen. Als je daar meer over wilt horen, horen we dat wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies