Ongewijde geschiedenis

Betreft: Ongewijde geschiedenis

Vraag:

Wat bedoelen we met de term ongewijde geschiedenis en wat moeten we er mee aan?

Antwoord:

Onder de gewijde geschiedenis verstaan we de bijbelse geschiedenis. Die is gewijd aan God, ze beschrijft Gods daden, plannen, besluiten, heil, enz.
Onder de ongewijde geschiedenis verstaan we de geschiedenis van de volken van deze wereld. We hebben daar berichten van in inscripties en allerlei documenten zoals beschreven potscherven, kleitabletten, papyrusrollen, geschiedbeschrijvingen zoals die van Flavius Josephus.

Voor het kennen van het heil hebben we niets aan deze ongewijde geschiedenis, maar ze kan wel dienen om bepaalde bijbelse gegevens toe te lichten. Zo weten we veel van Nebukadnezar en van de stad Babel uit de Bijbel, maar we weten ook veel daarvan uit de ongewijde geschiedenis. Met Cyrus is dat precies zo. En denk aan Dn 11. Wat daar geprofeteerd wordt kunnen we in de ongewijde geschiedenis precies nagaan. Zo ook weten we veel over de Romeinen en hun gewoonten uit de ongewijde geschiedenis. Als er in Hd 16:12 staat dat Filippi een kolonie was dan weten we uit de ongewijde geschiedenis dat het een stad was die Romeins burgerrecht gekregen had.

We vernemen uit de geschiedenis dat veel Romeinse oud-soldaten zich daar gevestigd hebben en dat men er erg op stond Romeins burger te zijn. Als Paulus in Fp 3: 20, 21 erover spreekt dat ons burgerschap in de hemelen is dan staat dat dus haaks op de opvatting van de Filippiërs. Maar we kunnen dan nog beter begrijpen waarom hij dat juist in deze brief naar voren brengt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies