God of Gode

Betreft: God of Gode (1Th 2:15)

Vraag:

Waarom staat er ‘Gode’ niet behagen in plaats van ‘God’ niet behagen

Antwoord:

Dit is een kwestie van taal. Het gaat hier om een derde naamval. De betekenis is dat ze aan God niet behaagden. Dit kon vroeger met één woord worden weergegeven door achter God een ‘e’ te plaatsen. In het latere Nederlands liet men deze ‘e’ en andere vervoegingen weg. Helaas heeft men in de Nieuwe Vertaling van 1951 zulke ouderwets verbuigingen nog vaak gehandhaafd. Zo gebruikt men ook nog de derde en vierde naamvals ‘n’ bij lidwoorden en bezittelijke voornaamwoorden. Zie bijv. 1Th 3:2 ‘onzen’ broeder en vers 8 ‘den’ Here.
Als een vertaling niet met de ontwikkelingen in het taalgebruik meegaat, wordt ze moeilijk leesbaar en dat is jammer.

Wat anders is of je de bedoeling van een tekst inbegrijpelijker Nederlands weergeeft. Dat heeft te maken met de vraag of je een zo letterlijk mogelijke of een zo begrijpelijk mogelijke vertaling wilt geven. Die kwestie laat ikhier rusten, het gaat me nu enkel om ouderwetse uitdrukkingen en verbuigingen.

Zij die Duits kennen, weten dat in die taal de verbuigingen vanouds gehandhaafd zijn, men spreekt ze in de regel ook nog uit. In het Engels daarentegen heeft men wel de ouderwetse spelling gehandhaafd, maar men spreekt de woorden anders uit. Denk aan ‘through’ (door), dat uitgesproken wordt als ‘thru’. De Amerikanen zijn wat minder conservatief dan de Engelsen en spellen het woord ook zo. Dit zijn dan een paar bijzonderheden over taalgebruik

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies