Uitverkiezing en kindschap

Vraag:

Kan een mens ook een kind van God zijn of worden, zonder uitverkoren te zijn?

Antwoord:

Nee, dat kan niet. Als iemand een kind van God is geworden door het geloof in de Heer Jezus Christus dan bewijst dat, dat hij uitverkoren is. De uitverkiezing is echter Gods zaak ze sluit de verantwoordelijkheid van de mens om tot inkeer te komen en te geloven in de Heer Jezus niet uit.

We lezen van Manasse dat hij na een zondig leven tot inkeer kwam en tot God bad en dan staat er: ‘Hij liet zich door hem verbidden’. Het komt er dus wel degelijk op aan wat de mens doet. En God ‘reageert daar op’.

Anderzijds zijn alle dingen echter bij God van eeuwigheid bekend. Hoe de verhouding tussen die twee: Gods Almacht en Alwetendheid en onze verantwoordelijkheid is, weten we niet en hoeven we ook niet te weten. Als een zondaar tot inkeer komt en gelooft in Christus dan en niet eerder mag hij weten door God uitverkoren te zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies