Doop gehandicapten

Betreft: Doop gehandicapten

Vraag:

Geestelijk gehandicapten worden evenals andere babies gedoopt in geloofsgemeenschappen waar men de kinderdoop onderhoudt. Hoe zit dat bij hen die de volwassendoop voorstaan?
Is er ook een boekje over ‘overdopen’?

Antwoord:

Als men de doop ziet als een teken van het verbond, dat in de plaats van de besnijdenis is gekomen zal men alle kinderen in christelijke gezinnen dopen ongeacht hun geestelijke vermogens.
Als een onkerkelijk gezin tot een kerk overgaat, zal men ook de geestelijke gehandicapte kinderen dopen omdat men ze als ‘kinderen’ beschouwt, die nog geen keus voor zichzelf kunnen maken.
Voor de andere kinderen gold (geldt?) een leeftijdsgrens (van 12 jaar?) daarboven moesten ze zelf beslissen.
Men gaat er bij de kinderdoop vanuit dat de doop de kinderen opneemt in het verbond en men wil dat de kinderen en de geestelijk gehandicapten niet onthouden.

In plaats van ‘volwassendoop’ spreken we over de doop van bekeerden. De doop is dan een daad die voorstelt:
a. de afwassing van de zonden (Hd 22:16);
b. de begrafenis met Christus (Rm 6:1-6);
c. de vraag van een goed geweten (1 Pt 3:21).

Omdat hiervan bij zuigelingen nog geen sprake is, doopt men geen zuigelingen, maar alleen zij die bewust voor Jezus Christus gekozen hebben en van wie de zonden dus gereinigd zijn door het bloed van Christus (zie a); die met Hem gestorven zijn (zie b) en zij van wie het geweten zo ontwikkeld een aangeraakt is dat er van een vraag ‘van’ of ‘om’ een goed geweten sprake kan zijn (zie c).
In dat geval worden geestelijk gehandicapten gedoopt als er van bekering sprake is, net als dat bij jongere kinderen het geval kan zijn .
Soms stellen sommige groepen een leeftijdsgrens, maar het hangt af van de ‘geestelijke leeftijdsgrens’ en die ligt voor de een anders dan voor de ander.
Aangezien men de kinderen niets onthoudt, heeft men er ook geen moeite mee dat ze niet gedoopt zijn. Aan hun behoudenis doet de doop namelijk niets af of toe.
De hele kwestie berust dus op twee punten:

  1. Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen, ja of nee?
  2. Wat is de bijbelse betekenis van de doop en mag men personen dopen voor wie die betekenis (nog) geen realiteit is?

Een apart boekje over ‘overdopen’ ken ik niet. Er zijn wel boeken over de doop waarin die kwestie te sprake komt. Zie overigens de artikelenserie over dopen die op deze website is geplaatst.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies