Wederkomst van Christus – De boot missen?

Vraag:

Is het mogelijk bij de wederkomst van Christus dat je Hem niet herkent en ‘je de boot mist’?

Antwoord:

De belangrijkste vraag is niet of wij hem herkennen, maar of we Hem kennen, omdat we tot Zijn schapen behoren. Nog belangrijker is, dat Hij ons kent (Jh 10: 27). De vraag is of wij ons met berouw van onze zonden tot God gewend hebben en geloofd hebben in de Heer Jezus Christus. Als dat zo is dan kent Hij ons en wij kennen Hem. Dan ‘missen we de boot niet’.
Dan zullen we Hem ook kennen als Hij ons tot Zich neemt (Jh 14:1-3; 1 Th 4:15-18).

Over ‘herkennen’ gesproken. Op de berg van de verheerlijking kenden de drie discipelen Mozes en Elia die ze nog nooit gezien hadden. Wij zullen meer en beter kennen dan we hier op aarde voor mogelijk hebben gehouden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies