Satan, lucifer, morgenster

Vraag:

a. Hoe komen we aan de naam ‘Lucifer’?
b. Hoe is het te verklaren dat zowel satan als de Heer Jezus als de morgenster worden aangeduid?

Antwoord:

(a) De naam ‘lucifer’ betekent ‘lichtdrager’ en is de latijnse naam van de morgenster ofwel van de planeet Venus. Deze planeet is de ene keer zichtbaar als de morgenster en komt dan op vóór zonsopgang, de andere keer is ze te zien als de avondster en komt ze op na zonsondergang. De schittering van deze planeet heeft haar haar naam bezorgd en is ook de reden waarom in figuurlijke zin ‘personen’ met de naam ‘morgenster’ worden aangeduid.

(b) We komen de benaming ‘morgenster’ tegen in Js 14:12 als een aanduiding voor de koning van Babel (zie vs. 4). De beschrijving in de verzen 12 en 13 wekt echter de gedachte dat er over de koning van Babel heen gewezen wordt op een geestelijke macht die Babel beheerst. Vergelijk voor deze gedachte Dn 10: 13-21 waar met de vorst van de Perzen en de vorst van Griekenland ongetwijfeld geestelijke machten bedoeld zijn. In Js 14: 12 zien vele uitleggers dan ook een aanduiding van Satan en deze gedachte vindt steun in Lk 10:18.
We kunnen stellen dat Satan een gevallen morgenster is. Hij heeft niet beantwoord aan de plaats en de taak die God hem gesteld had. Hij is een ‘valse’ morgenster.

Jezus Christus daarentegen is de ware morgenster en beantwoordt in alles aan de plaats en de taak die God Hem gesteld heeft. Zie voor de naam ‘morgenster’ als aanduiding voor Jezus Christus: Op 2: 28; 22:16. In 2 Pt 1:19 is ook sprake van de ‘morgenster’ maar letterlijk staat daar ‘die licht brengt’. Ook hier zullen we aan Christus moeten denken. In Nm 24:17 wordt Christus aangeduid als een ster die opgaat uit Jakob.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies