Dag en nacht

Betreft: Dag en nacht (2 Th. 2:9)

Vraag:

Je kunt toch niet nacht en dag werken? Je moet toch ook op tijd slapen?

Antwoord:

De uitdrukking ‘dag en nacht’ komen we verschillende keren in de Bijbel tegen. Zo lezen we van Anna, dat ze God diende in de tempel met vasten en bidden dag en nacht (Lk 2:37).
Zo lezen we van Paulus dat hij in Efeze de discipelen drie jaar lang dag en nacht terecht gewezen heeft (Hd 20:31). Op zichzelf begrijpen we al dat dit nooit ononderbroken kan zijn geweest.

Dat wordt helemaal duidelijk als we lezen dat Paulus in dezelfde tijd twee verschillende dingen nacht en dag doet. In 1Th 2:9 staat dat hij dag en nacht werkte om in zijn onderhoud te voorzien (vgl. 2 Th 3:8) en in 1 Th 3:10 dat hij nacht en dag zeer overvloedig bad (vgl. 1 Tm 5: 5; 2 Tm 1: 3). Dit kan onmogelijk een hele dag en nacht samengaan. Het gaat kennelijk om een standaard uitdrukking waarmee aangegeven wordt dat hij nu eens daags, dan weer ‘s nachts bad voor de gelovigen. Zo ook maakte hij overdag tenten, maar als het moet deed hij dat ook ‘s nachts.

Bij dit alles moeten we ook nog bedenken dat men in het oosten praktisch geen avondschemering kent en het er om zes uur duister is. Alles wat men na zessen doet is dus nachtwerk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies