Schrijfwijze van eigen namen

Vraag:

Waarom staat in de Statenvertaling ‘Heva’ en in de Nieuwe Vertaling Eva? Het woord van God zal toch geen duimbreed wijken?

Antwoord:

Van namen in de Bijbel is de juiste schrijfwijze soms moeilijk te bepalen of moeilijk vanuit het Hebreeuws in het Nederlands weer te geven. Dat o.a. doordat in de oude Hebreeuwse geschriften geen klinkers werden geschreven, men heeft die er later bijgevoegd, maar over de juistheid van die bijvoeging bestaat nog wel eens verschil van mening.
In dit geval luidt de naam in het Hebreeuws ‘Chawwah’ dat betekent ‘leven’. In de Septuaginta, dat is een oude vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks, die tussen 250 en 130 v. Chr. is ontstaan, werd de naam weergegeven op een wijze waaruit ons ‘Eva’ ontstaan is en die naam is gangbaar geworden.
Inderdaad wordt in de oude drukken van de Statenvertaling Heva geschreven, maar in de uitgave van 1923 staat Eva.

Deze verschillen hebben niets te maken met het doen wijken van het woord van God. Met die term is namelijk bedoeld dat men de Bijbel niet meer aanneemt als Gods Woord of hem door allerlei theorieën van zijn kracht beroofd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies