Doop en wedergeboorte

Betreft: Doop en wedergeboorte

Vraag:

Kunnen wij uit God geboren zijn door ons te laten dopen?

Antwoord:

De wedergeboorte vindt niet plaats op grond van de doop. De bijbel spreekt wel over wederom geboren worden door ‘water’ en ‘Geest’, maar met ‘water’ is daar net als in Ef 5: 26 het Woord van God bedoeld. We zien dat ook in 1 Pt 1:23 waar het beeld van ‘zaad’ gebruikt wordt, maar waarmee ook daar het Woord van God bedoeld wordt. Het vervolg van dat vers maakt dat duidelijk.

Maar hoe werkt dat dan? Wel, als volgt: iemand hoort de boodschap van het evangelie. Die boodschap behelst in eerste instantie dat hij een verloren, doemwaardige zondaar is. Dat is niet zo’n leuke, maar wel een reële boodschap. Maar dan volgt de oproep om zich met berouw van zonden tot God te wenden. vervolgens zegt de Bijbel ons dat Jezus Christus voor zulke doemwaardige zondaars aan het kruis gestorven is. Als nu de zondaar zijn schuld voor God belijdt, erkent en gelooft dat Jezus Christus ook zijn schuld op Golgotha gedragen heeft, dan is dat een werk van de Geest en van het Woord. Zo iemand is wedergeboren (lees Jh 1: 12, 13)..

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies