Bekering – Niet willen of niet kunnen

Betreft: Bekering, niet willen of niet kunnen

Vraag:

Als iemand zich niet bekeert is dat dan een kwestie van niet willen of van niet kunnen?

Antwoord:

God roept de mens op zich te bekeren. In Hd 17: 30 lezen we ‘God verkondigt….nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren. En in 1 Tm 2: 4 lezen we ‘God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden..’Van Gods kant is er dus geen verhindering. De mens is echter boos en vraagt niet naar God. Lees Rm 3: 9-26.

God werkt echter door zijn woord en door Zijn Geest en doet een beroep op de mens. Daarbij is de wil van de mens in het geding. In Op 22: 17 lezen we: ‘En wie dorst heeft kome ; wie wil neme het water des levens om niet’
In Mt 23: 37 lezen we dat Christus de inwoners van Jeruzalem heeft willen bijeenvergaderen, maar dat zij niet gewild hebben.

Nooit zal iemand kunnen zeggen: Ik wou wel, maar ik kon niet. Als iemand verloren gaat is het altijd een kwestie van niet willen en het getuigenis van God – hetzij dat van de schepping, hetzij het gesproken woord – terzijde zetten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies