Echtscheiding – joodse opvatting

Betreft: Echtscheiding, joodse opvatting

Vraag:

Wat was de Joodse opvatting over echtscheiding?

Antwoord:

Er waren in de dagen van de Heer Jezus hoofdzakelijk twee meningen over echtscheiding en die berusten op de uitleg van Dt 24: 1-5 en dat met het oog op de vraag wat in vers 1 met ‘iets onbehoorlijks’ bedoeld is.

Er was de opvatting van Hillel, die beweerde dat een man zijn vrouw om wat voor reden dan ook mocht wegzenden. Hij vatte de woorden ‘iets onbehoorlijks’ heel ruim op en liet dat bijvoorbeeld slaan op het laten aanranden van het eten en zulk soort euvels.

Rabbijn Shammai leerde daarentegen dat alleen vormen van zedelijk kwaad onder de term ‘iets onbehoorlijks’ vielen.

De vraag waarmee de Farizeeën bij de Heer Jezus kwamen (Mt 19) kwam er in feite op neer dat ze de Heer voor de keus van deze twee opvattingen wilden plaatsen. De Heer maakt echter geen keus tussen die twee opvattingen, maar verwijst de Joodse leiders naar het begin van het huwelijk zoals God dat blijkens Gn 24 heeft ingesteld en wijst het verstoten van de vrouw af waarbij hij een uitzondering maakt voor het geval van hoererij.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies