Behoudenis en beloning

Betreft: Behoudenis en beloning. (Mt. 25: 14-30; Lk 19: 11-27; 1 Ko 3: 10-15)

Vraag:

(a) Is er verschil tussen behoudenis en loon?
(b) Is er loon naar werken of krijgen we allemaal hetzelfde loon?
(c) Wat is de beloning en waar hangt die van af?
(d) Zijn er in de hemel ook rangen en standen?

Antwoord:

Behoudenis en beloning twee verschillende zaken
Uit 1 Ko 3: 10-15 blijkt, dat behouden worden één ding is, maar beloning een tweede. Er is daar namelijk sprake:
1) van mensen, die met goed materiaal gebouwd hebben. Van hen wordt gezegd dat ze niet alleen behouden worden, maar ook dat ze loon ontvangen.
2) van mensen, die met slecht materiaal gebouwd hebben. Hun werken verbranden, ze ontvangen geen loon, maar ze worden wel behouden.

Loon naar werken
Er is dus inderdaad loon naar werken. Maar…. geen behoudenis naar werken! Het behoud berust enkel op het geloof in Jezus Christus, die het verlossingswerk op Golgotha heeft volbracht. De beloning berust op de trouw waarmee we de Heer Jezus gediend hebben en naar de mate dat we goed gediend hebben.

Beloning verschillend
In de gelijkenis van de talenten van Mt19 lezen we dat de knechten een verschillend aantal talenten ontvangen. Ieder van de eerste twee wint er voor elk ontvangen talent een talent bij. Allen werken ze met dezelfde toewijding. In dat geval wordt niet over verschillende beloning gesproken. Voor beiden geldt: ‘over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw Heer’.

In Lk 19 gaat het erom dat elke slaaf hetzelfde werkkapitaal krijgt, te weten 1 pond. Daar heeft de ene slaaf zo hard mee gewerkt, dat hij tien ponden erbij verdiend heeft. De tweede heeft er vijf bij verdiend.
Hier is de beloning verschillend al naar de trouw en intensiteit van het werk. De eerste wordt regeerder over tien steden, de tweede over vijf. Er is dus verschil in beloning.
Dit wordt bevestigd door schriftplaatsen als: 1 Ko 3: 8, 9: 17, 18; 2 Jh: 8, 9 ; 3 Joh.: 8, 9; Op 2: 17, 22: 12. Er wordt openlijk loon uitgereikt en wel in het vrederijk (we zullen met Christus regeren);

Gelijkenis van de werkers in de wijngaard
Met het bovenstaande schijnt in strijd de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Degene die maar een uur gewerkt hebben, ontvangen net zoveel als degenen die de hele dag hebben gewerkt (Mt 20: 1-16). We moeten bedenken, dat deze gelijkenis wil uitdrukken, dat de Heer soeverein is om met het zijne te doen wat Hij wil. Daarbij zien we dat zij die maar kort konden werken en zich daarbij verlieten op de goedgunstigheid van de heer van de wijngaard niet achtergesteld worden bij hen die de de hele dag gewerkt hebben en overeengekomen waren om dat te doen voor een denaar.
Er zijn gelovigen die maar kort op aarde geleefd hebben en dus weinig hebben kunnen doen voor de Heer, welnu zij worden niet achtergesteld bij hen die langer konden werken. Iedere gelijkenis heeft zijn eigen bedoeling en we moeten bij elk de specifieke betekenis tot zijn recht laten komen. We mogen deze gelijkenis niet uitspelen tegen die van Lk 19: 11-27.

Wat is de beloning
Uit Lk 19: 11-27 laat zich afleiden dat de beloning uitgekeerd wordt in het vrederijk; het rijk van de Zoon des Mensen. We zullen daar met Christus regeren en een taak krijgen. Deze beloning hangt niet af van de hoeveelheid werk, die we hebben gedaan, ook niet van de belangrijkheid van het werk, maar van de trouw waarmee we hebben gearbeid. Wat nu precies onze regeertaak zal zijn, laat zich niet nader aanduiden.
Behalve een beloning die bestaat in het innemen van een bepaalde positie is er ook een beloning, die ziet op de relatie die we tot onze Heer en Heiland Jezus Christus hebben. We lezen daarover in Op 2: 17. De witte steen is namelijk een blijk van waardering; de naam die we ontvangen duidt aan wat we voor de Heer betekenen. Deze naam kent een ander niet en ziet dus kennelijk op de individuele relatie tot de Heer.
We mogen weten, dat we beloond worden als we hier onze weg met de Heer Jezus gegaan zijn. Het verzorgen van een dienstknecht van God, het om Christus’ wil meeleven met een arme wordt door Hem opgemerkt en gewaardeerd.
Zie voor nadere gegevens: Mt 5: 12; Lk 6: 23, 35; Mt10: 41; 2 Jh: 8.

Zijn er rangen en standen
Er is verschil in beloning. Als het gaat om de ‘regeertaak’ dan is er verschil. De uitdrukkingen: heer over tien steden, heer over vijf steden, geven dat aan. Of daar onderlinge rangen en standen zijn is een vraag waarop de Bijbel niet rechtstreeks een antwoord geeft.
De beloning van Op 2: 17 ziet niet op rangen en standen, maar op wat we persoonlijk voor de Heer betekenen. Die beloning heeft niet met regering in het vrederijk te maken.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies