Engelen – Boek van Hunter

Betreft: Het boek ‘De Engelen’ van Charles en Francis Hunter verteld door Roland Buck

Vraag:

Is dit een goed boek. De Hunters zijn deze zomer in ons land geweest en een engel zou tegen mevr. Hunter gezegd hebben, dat zij nog zou leven als de Heer op de wolken komt.

Antwoord:

Het boek ken ik niet, maar het lijkt me geen goed boek toe, omdat ik nogal vreemde informaties kreeg over het effekt van het bezoek van de Hunters aan ons land. Zover ik kan beoordelen zijn ze nogal extreme pinkstergelovigen. Naar mijn overtuiging is er dus alle reden om niet erg gerust over dat boek te zijn.

De mededeling van de engel lijkt me niet erg te passen in de bijbelse sfeer. Elke gelovige moet leven in de verwachting, dat de Heer spoedig komt. Paulus schrijft over ‘wij de levenden, die overblijven tot de komst van de Heer’. Hij verwachtte zelf daar bij te zijn en in die verwachting moeten wij ook leven. Het lijkt me volkomen ongerijmd dat een engel aan een of andere gelovige partikulier zou zeggen, dat hij of zij die komst zou meemaken.

Als iemand zich op dit vlak van ‘engelen’ begeeft is de mogelijkheid van occulte beinvloeding, van ‘christelijk’ spiritisme wel zeer reëel!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies