Echtscheiding

Betreft: Echtscheiding

Vraag:

Een vrouw is van haar man gescheiden. Er zijn twee kinderen van 7 en 9 jaar oud. Als nu die vrouw niet bij haar man wil wonen, maar met haar twee jongens op zichzelf blijft wonen, wanneer is de man dan vrij om met een andere vrouw te trouwen?

Antwoord:

1) Dit is een heel moeilijk punt. Er zijn uitleggers die op grond van Mk. 10:11,12 en 1Ko 7:10,11 menen dat na een echtscheiding het geen van beide partijen geoorloofd is te hertrouwen. In hun ogen is een hertrouw altijd een daad van overspel. Men moet ongetrouwd blijven of zich met elkaar verzoenen.

2) Anderen menen dat op grond van Mt.19:9 een echtscheiding die gebaseerd is op hoererij of ontrouw van een van de echtelieden aan de ‘onschuldige’ partij het recht geeft om weer te trouwen. Een hertrouw zou in dat geval geen daad van overspel inhouden.
Volgens deze gedachte is in bovenstaand geval de man pas vrij om weer te trouwen als de vrouw een relatie met een andere man aangaat en zij van haar kant dus overspel pleegt en de facto het huwelijk verbreekt.

3) Volgens nog anderen is de man vrij als zijn vrouw hem verlaten heeft en net meer bij hem wil wonen. Zij beroepen zich op 1Ko 7:15. Daar staat echter niet expliciet dat hij/ ze vrij is om te trouwen (vgl. 7:39), maar slechts dat de gelovige partner niet meer gebonden is om per se bij de ander te blijven en hem als vrouw dienstbaar te zijn

Ik denk dat het meest aanbevelingswaardig is dat in bovenstaand geval man en vrouw ongetrouwd blijven of zich met elkaar verzoenen. In geval 2 kan men hoogstens zeggen dat de man geen overspel pleegt als hij bij blijvende ontrouw van de vrouw doordat ze een relatie heeft aangeknoopt met een ander, hij eveneens een relatie aangaat. Ik zeg dat echter met schroom!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies