Aristarchus

Betreft: Aristarchus

Vraag:

Wat is er over Aristarchus bekend?

Antwoord:

Aristarchus wordt een aantal keren in de Schrift vermeld. Blijkens Hd 19: 29 is het een gelovige uit Macedonië die de apostel Paulus tijdens een deel van diens derde zendingsreis heeft vergezeld.
In Hd 20: 4 wordt hij opnieuw genoemd en nu staat er dat hij uit Thessalonika (gelegen in Macedonië) afkomstig is.
Ook op de scheepsreis naar Rome heeft Aristarchus de apostel vergezeld (Hd 27: 2) en in Rome heeft hij de gevangenschap met Paulus gedeeld, zoals uit Ko 4: 10 blijkt. Het is dus een getrouwe metgezel van de apostel geweest gedurende een moeilijke tijd in diens leven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies