Jezus Christus na de dood

Betreft: Toestand Jezus Christus na dood

Vraag:

Waar was Jezus Christus in de tijd tussen zijn sterven en zijn opstanding?

Antwoord:

Net als alle mensen die vóór die tijd gestorven waren, ging Jezus Christus naar het dodenrijk. Ps 16:10 houdt in dat de Heer daar heengegaan is, maar dat Hij er niet is gebleven.

We onderscheiden in dit rijk van de doden twee verblijfplaatsen, te weten een plaats van pijn en een plaats van heerlijkheid. Die tweede plaats wordt door de Heer zelf het paradijs genoemd. En Hij zegt tegen de misdadiger naast Hem dat deze (na het sterven uiteraard) met Hem in dat paradijs zal zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies