Zonden belijden – Als je ze weet

Betreft: Zonden belijden Psalm 32

Vraag:

Als je nu niet weet wat je voor verkeerds gedaan hebt, hoe kun je het dan oprecht belijden?
Je doet natuurlijk wel verkeerd, maar je kunt soms niet zeggen: dat en dat was nu fout. Mag je dan niet zeggen: Heer, als ik vandaag iets verkeerds gedaan heb, wilt U me dat dan vergeven?

Antwoord:

Op de noodzaak van het belijden van onze zonden behoort de nadruk gelegd te worden. Belijden wil zeggen dat we de zonde met ‘man en paard’ noemen. Het is noodzakelijk hierop de nadruk te leggen omdat er dikwijls zo klakkeloos om vergeving wordt gevraagd, zonder dat m en zich de moeite getroost heeft om na te gaan of men iets verkeerds gedaan heeft.
Verder moeten we niet wachten dat tot s’ avonds met het belijden van wat we verkeerd gedaan hebben. Nee, zodra we merken:’dat was verkeerd’, moeten we het de Heer belijden.

Maar toch komt het dan nog wel voor, dat ons dingen ontglippen. We kunnen dan de Heer vragen of Hij ons de ogen ervoor wil openen als we iets verkeerds gedaan hebben, opdat we het Hem kunnen belijden. In zo’n geval kunnen we natuurlijk ook bidden in de zin als door de vraag wordt aangegeven.
We moeten namelijk ervoor oppassen dat we deze zaak wettisch benaderen, per slot van rekening ziet God het hart aan! Anderzijds mogen we er ook niet lichtvaardig mee omgaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies