Schriftverklaarders

Vraag:

Wat heb je aan begaafde Schriftverklaarders? Die maken het alleen maar moeilijker dan het is: Gewoon van Jezus houden!

Antwoord:

Dat het erop aankomt God te eren en van de Heer Jezus te houden is duidelijk, maar er staat meer in de Bijbel dan dat. Neem trouwens de Bijbel zelf, daarin schrijft Paulus een hele brief (de brief aan de Romeinen) over de kwestie van de rechtvaardiging en wat daarmee samenhangt. Dat is meer dan alleen van Jezus houden, ook meer dan alleen: geloof maar en je wordt gerechtvaardigd.

Bovendien lezen we in de Schrift dat God leraars geeft om de Schrift uit te leggen. Laten we dankbaar van hun uitleg gebruik maken zonder ze slaafs na te volgen.
Schriftverklaarders moeten van hun kant beseffen dat ze een verantwoorde uitleg van een tekst of schriftgedeelte behoren te geven en dat in begrijpelijke taal.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies