Lankmoedigheid

Betreft: begrippen als ‘lankmoedigheid’, etc.

Vraag:

Wat is het verschil tussen: lankmoedigheid, goedertierenheid, genade en barmhartigheid.

Antwoord:

Lankmoedigheid betekent:
veel kunnen verdragen, niet gauw geërgerd zijn, toegevend zijn.

Goedertierenheid betekent:
goedgunstig zijn, welgezindheid. Door goedheid gedreven worden en zo het wel van de ander zoeken.

Genade betekent:
eveneens goedgunstig-zijn, maar dan meestal met de toegespitste betekenis van: iemand het kwaad niet toerekenen, maar hem vergeving schenken.

Barmhartigheid betekent:
mededogen hebben met iemands ellendige toestand, daarin met hem meeleven. Die ellendige toestand kan veroorzaakt zijn door ‘maatschappelijke’ situaties en ziet dan op de nood waarin men lichamelijk verkeert; ze kan ook veroorzaakt zijn door geestelijke afwijking, zonde. In dat laatste geval liggen de begrippen barmhartigheid en genadig-zijn erg dicht bij elkaar. Het grondbegrip vind je geïllustreerd in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan: je ontfermen over iemand die in nood verkeert.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies