Goede Vrijdag

Betreft: Goede Vrijdag

Vraag:

Hoe komen we aan deze ‘dag’?

Antwoord:

In het Jodendom kende men de hoogtijdagen des Heren. Ze waren door de Heer voorgeschreven en we lezen erover in Lv 23. In het christendom vinden we geen feestdagen voorgeschreven. Het Nieuwe Testament weet er niets van. De zondag is de christelijke feestdag waarop we alle heilsfeiten gedenken (geboorte, sterven, opstanding, hemelvaart, enz.).

Later heeft men in de christenheid toch de feesten ingevoerd. In de Hervormingstijd kwam er tegenstand tegen. Calvijn was tegen de feestdagen en beschouwde ze (terecht) als slechts menselijke instellingen. Anderen ijverden ervoor om ze af te schaffen. In ons land was de synode van Dordrecht tegen het vieren van feestdagen, maar later heeft men om de overheid te gerieven de volgende feestdagen vastgesteld:

Kerstfeest (geboorte van Christus), Pasen (opstanding van Christus), Hemelvaartsdag (hemelvaart van Christus), Pinksteren (Christus zendt de Heilige Geest). De Goede vrijdag (sterfdag van Christus) werd voor de 19 e eeuw hier en daar gevierd, maar was geen erkende feestdag. In de 19 e eeuw echter werd ook deze dag tot feestdag verklaard door de Nederlandse Hervormde Kerk.

Het heeft natuurlijk geen zin zich fanatiek tegen de feestdagen te keren, anderzijds is het goed te bedenken, dat het onderhouden van deze dagen op geen enkele bijbelse grond rust.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies