Zegenen

Vraag:

Er zijn christenen die elkaar zegenen door het opheffen van handen boven elkaars hoofd. Is dit een bijbelse gedachte?

Antwoord:

Het woord ‘zegenen’ betekent letterlijk: goede dingen zeggen, prijzen. In die zin komt het voor in 1 Ko 10:16. Wij zegenen of loven de drinkbeker van het avondmaal. Dat wil zeggen: wij loven God ervoor en Jezus Christus.
Zegenen in de zin van iemand een zegen geven kunnen we elkaar niet doen want in Hb 7: 7 staat dat het mindere gezegend wordt door het meerdere. Dat wordt gesteld als een feit dat voor geen tegenspraak vatbaar is. We kunnen elkaar wel een zegen van God toewensen.
Wanneer men elkaar de handen oplegt is er echter geen sprake van slechts toewensen, maar van opleggen van een zegen. En dat is m.i. dus niet bijbels.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies