Stille tijd – bijbellezen en bidden

Vraag:

Hoe komt het dat we zo in beslag genomen worden door ons dagelijks leven dat we er niet toe komen om Gods Woord te lezen en te bidden? Is dat een gebrek aan liefde?

Antwoord:

We leven in een tijd waarin alles zo vlug mogelijk moet gaan. Er komen ontzaglijk veel dingen op ons af. En die kunnen ons inderdaad zo in beslag nemen,en, dat we niet aan het lezen van de Bijbel en bidden toekomen. Is dat een gebrek aan liefde? In zekere zin wel, maar er is een wisselwerking. Als we in het bijbellezen en bidden achteruitgaan gaat onze liefde achteruit en dan wordt het verlangen om met de Heer bezig te zijn weer minder.

Maar er is wel wat aan te doen natuurlijk. We zijn er namelijk zelf bij en zelf verantwoordelijk voor. Ik denk dat het heel belangrijk is een duidelijke planning te maken. We moeten prioriteiten stellen. Dat moet een zakenman en zakenvrouw, dat moet je als huisvrouw. Wel dat moeten we ook doen wat onze dagindeling betreft.We moeten gewoon per dag een vastgesteld tijdstip bepalen waarvan we weten dat er weinig kans is dat we gestoord worden. Een tijd om te lezen en te bidden reserveren dus.

Stille tijd bepalen om zo te zeggen. Wanneer doet er niet toe, als het maar regelmatig gebeurt. Een goed hulpmiddel is om een bijbelleesgids of een bijbels hulpboek erbij te nemen. Het is dus ook een kwestie van je wil daarin oefenen. Een vast besluit nemen en beginnen. Falen we erin, dan beginnen we weer opnieuw en bidden we God om kracht om ons erbij te helpen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies