Rome – Ontstaan gemeente?

Betreft: ‘Stichting’ van de Gemeente te Rome

Vraag:

Paulus schrijft aan de Gemeente te Rome, maar komt er als gevangene. Is het bekend wie te Rome het evangelie verkondigde? Prisca en Aquila misschien? Of andere apostelen?

Antwoord:

Uit de brieven aan de Romeinen blijkt, dat Paulus voordat hij deze brief schreef, nooit te Rome is geweest. En het zou nog enige tijd duren voordat hij daarna Rome zou bezoeken. Dat deed hij inderdaad als gevangene.

Wie het eerst te Rome het evangelie heeft verkondigd of er de Gemeente heeft gesticht (als middel in Gods hand natuurlijk) is totaal onbekend.

De Gemeente kan ontstaan zijn doordat Joden uit Rome die op de Pinksterdag te Jeruzalem het evangelie hebben gehoord (Hd 2:10) zich hebben bekeerd en teruggekeerd te Rome er de Gemeente gevormd hebben.

Ook is het mogelijk dat Joden en/of heidenen die op andere plaatsen tot geloof zijn gekomen naar Rome verhuisd zijn en daar de Gemeente hebben gevormd. Van een of andere activiteit van apostelen of van Aquila in dezen weten we niets. Het is in elk geval gelukkig dat aan het ontstaan van de Gemeente te Rome geen enkele ‘klinkende naam’ is verbonden, want dan zou de Gemeente in die plaats in later tijd zich nog meer verheven hebben dan ze het nu al gedaan heeft.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies