Rome en het RK-geloof

Vraag:

Is Rome altijd het centrum geweest van het katholieke geloof?

Antwoord:

Rome was oorspronkelijk een heidense stad en als hoofdstad van het Romeinse Rijk was het ook de zetel van de afgodendienst. De opperpriester van het heidendom resideerde daar en men begon er in de keizertijd de keizer als god te vereren.

Al in de eerste eeuw ontstond er in Rome een christengemeente (zie de aanhef van de brief aan de Romeinen). Al de gemeenten waren toen gelijkwaardig, alleen Jeruzalem nam in het begin een bijzondere plaats in, omdat daar de apostelen verbleven (zie Hd 15).

Na verloop van tijd begon zich een gezagsverhouding af te tekenen. gemeenten in een plaats van waaruit andere gemeenten werden gesticht stonden als moedergemeente min of meer boven de dochtergemeenten. Het ambt van bisschop ontstond reeds vrij vroeg en de bisschop van een Gemeente in een belangrijke plaats matigde zich gezag aan over bisschoppen in andere plaatsen, zo ontstond het ambt van aartsbisschop. De bisschop van Rome claimde in de derde of vierde eeuw al te staan boven de bisschoppen van Jeruzalem, Efeze, Constantinopel, e.d.

Zo ontstond het pausdom. Van RK, zijde heeft men trachten aan te tonen, dat Petrus de eerste bisschop van Rome is geweest en dat zijn opvolgers gezag over de hele kerk hadden.De Paus laat zich ook heilige vader noemen. Dit is echter aanmatiging. Christus heeft nota bene gezegd, dat we niemand op aarde in geestelijke zin ‘vader’ zouden noemen. Men heeft zich in het westen vrij vroeg bij de claim van de bisschop van Rome neergelegd en zo werd Rome het centrum van het Katholieke geloof. Dat voltrok zich binnen vijf tot zes eeuwen..

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies