Zonde is slechts enkelvoud?

Vraag:

U maakt onderscheid tussen zonde en zonden, maar het is toch enkel een kwestie van één zonde tegenover meer zonden?

Antwoord:

De bijbel maakt onderscheid tussen ‘zonde’ als een enkele daad (het meervoud is dan ‘zonden’, en ‘zonde’ als aanduiding van onze zondige verkeerde aard of natuur.
We onderscheiden dus:
zonde als zondige aard of natuur. Wat dat betreft deugt de mens innerlijk niet, en
zonde als verkeerde daad. Dan gaat het niet over de geaardheid van de mens, maar over dat wat hij doet in gedachten, woorden en daden.
Deze twee zaken moeten we goed onderscheiden. Zowel vanwege onze zondige aard, als vanwege onze zondige daden kunnen we niet de hemel niet binnengaan. We zitten dus met een tweevoudig probleem en daarin moet voorzien worden, willen we behouden worden.

Het geweldige is nu, dat het kruis de oplossing biedt voor beide zaken. Volgens 2 Ko 5. 21 is Jezus Christus op het kruis tot zonde gemaakt. Onze boze zondige aard is daar door God geoordeeld. God ziet de gelovige niet meer als een ‘zondaar’ hoewel we nog wel kunnen zondigen’. In het probleem van onze zondige aard is dus voorzien.

Volgens 1 Pt 2: 24 heeft Christus onze zonden gedragen op het hout. Hij heeft daar de straf voor onze zondige daden gedragen (zie Js 53: 5). Als iemand zich bekeerd dan scheldt God hem de straf voor de zonden kwijt

Voor de gelovige is het kruis dus de oplossing voor het probleem van zijn zondige aard alswel voor het probleem van zijn zondige daden. Geweldig is dat.18:22

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies