Verootmoedigen

Vraag:

Wat is verootmoedigen? Is hier een ander gangbaar woord voor?

Antwoord:

Het woord ‘verootmoedigen’ is afgeleid van het woord ‘ootmoed’ en dat is een houding of gezindheid van onderdanigheid, nederigheid. Het is het tegengestelde van hoogmoed.
Voor ‘je verootmoedigen’ zou je dus kunnen stellen ‘je vernederen’ een ‘nederige plaats innemen’.
Toch geeft dat de bijbelse zin van het woord niet precies weer. Als we zeggen dat iemand zich vernedert dan kan dat:

(a) een positieve zin hebben, te weten een nederige plaats/nederige houding in/aannemen (zie Fp 2: 8 met als tegenstelling ‘zich verhogen’);
(b)een ongunstige zin hebben, te weten je gedwongen onderwerpen.

In de Bijbel heeft ‘je verootmoedigen voor God’ altijd te maken met erkennen dat je fout geweest bent. Je voor God verootmoedigen, houdt in dat je je vorige houding veroordeelt. Zie bijv. 2 Kr 7:14; 12: 6,7,12; 30:11; 32: 26.
Een gangbaar woord dat precies dezelfde betekenis heeft is er eigenlijk niet. Je zou het moeten omschrijven met:’ je met berouw vernederen ‘

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies