Ezau

Betreft: Ezau

Vraag:

Waar lezen we in de Schrift dat Ezau een vervloekte is?

Antwoord:

We lezen dat nergens. Wel staat er in Ml.1:3 dat de Here zegt: ‘Ezau heb Ik gehaat’. Deze uitspraak vinden we echter pas aan het eind van het O.T., toen duidelijk aan het licht was gekomen hoe groot de haat van de Edomieten tegen het volk van God was geweest. Het oordeel dat verschillende profeten aangekondigd hebben is bijzonder zwaar, dat wél, – maar nergens lezen we van een vervloeking over Ezau of Edom.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies