Bijbel – Schrijvers NT

Betreft: Schrijvers van het Nieuwe Testament

Vraag:

Wie zijn de schrijvers van het NT?
Is de schrijver van de Openbaring wel dezelfde als die van het evangelie van Johannes?

Antwoord:

We zetten we de schrijvers en de boeken van het N.T. nog eens op een rijtje:
Mattheüs of Levi: evangelie naar Mattheüs
Markus (Johannes): evangelie naar Markus
Lukas: evangelie naar Lukas: Handelingen der Apostelen
Johannes: evangelie naar Johannes; 1e, 2e en 3e brief: van Johannes en de Openbaring. (er is geen
enkele reden om het schrijverschap van deze
geschriften in twijfel te trekken)
Paulus: Romeinen tot en met Filemon (13 brieven)
Paulus?: Hebreeën
Jakobus: brief van Jacobus
Petrus: 1e en 2e brief van Petrus
Judas: brief van Judas

Als Paulus de schrijver van de Hebreeënbrief is, zijn er 8 schrijvers geweest, is dit niet het geval dan komen we op 9 schrijvers.
De bijbelcritici betwisten het auteurschap van diverse geschriften zoals dit in de meeste bijbels is aangegeven. Zij achten de 2e brief van Petrus niet authentiek en schrijven het evangelie van Johannes aan een ander dan de apostel toe. Zoals gezegd is er geen reden om voor hun argumenten te zwichten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies