Abraham en de kloof van de zondeval

Betreft: Abraham en de kloof van de zondeval

Vraag:

Vaak wordt er gezegd dat er na de zondeval een gat/scheiding is gekomen tussen God en mens en dat het kruis van Christus daar het antwoord op is.Hij haalt de scheiding weg.
Maar in het oude testament zie je Henoch, en David en Abraham die met God wandelde. Hebben zij geen last gehad van dat gat/die scheiding?

Antwoord:

De scheiding gold voor alle nakomelingen van Adam en Eva. Maar voor de gelovigen in de Oude Bedeling geldt dat hun geloof hun gerekend werd tot gerechtigheid en dat voor hen de scheiding weggenomen werd/was op grond van hun geloof (zie Gen. 15:6, vgl. Rm 4:1-12).
God kon dat doen vooruitziende op het werk dat Zijn Zoon Jezus Christus op het kruis zou volbrengen. Voor Hem bestaat geen afstand in ruimte en tijd zoals voor ons.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies