Satan en het duizendjarig rijk

Vraag:

(1) Waarom wordt Satan gedurende het duizendjarig rijk gebonden en niet vernietigd?
(2) Kan satan vernietigd worden of is hij onsterfelijk?
(3) Zal satan tijdens het vrederijk nog invloed kunnen uitoefenen?
(4) Zal de ongehoorzaamheid uitgebannen zijn als satan, na het duizendjarig rijk in de poel des vuurs geworpen wordt?

Antwoord:

(1) De gevallen mensen zouden God een verwijt kunnen maken en wel dat ze na de zondeval altijd door satan te pakken zijn genomen. Als die satan er niet was geweest dan zouden ze wel goed geleefd hebben. Het duizendjarig rijk laat echter zien hoe onverbeterlijk slecht de mens is. Ook zonder de inwerking van satan zondigen de mensen.

Dat een duizendjarige regering de natuurlijke mens niet verbetert, wordt duidelijk na het duizendjarig rijk. Als satan voor een korte tijd wordt losgelaten verleidt hij hen die zich geveinsd aan Christus hebben onderworpen. God wilde kennelijk satan gebruiken om dit alles te laten zien. Daarom werd gij gebonden om na het duizendjarig rijk losgelaten te worden.

(2) Satan is niet onsterfelijk. Er is er maar één Persoon die onsterfelijkheid bezit en dat is God (1Tm 6:16). Als iemand geen onsterfelijkheid heeft in zichzelf, kan hij in principe vernietigd worden. De kwestie is echter dat God satan en zijn engelen niet vernietigd, maar ze voor eeuwig in de poel van vuur doet verblijven.

(3) De binding van satan wordt op viervoudige wijze aan gegeven: Hij wordt: a.gebonden, b. in de put geworpen, c.de put wordt gesloten, d.en het deksel wordt verzegeld.
Als woorden zin hebben, dan betekenen deze uitspraken, dat satan alle werkmogelijkheid ontnomen is.

(4) Nadat satan losgelaten is, zal hij mensen weer tot ongehoorzaamheid weten te brengen (Op 20::7, 8). Eerst op de nieuwe aarde zal de ongehoorzaamheid uitgebannen zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies