Samenwonen en gedoopt worden

Vraag:

Als je samenwoont en je tot geloof komt, waar staat dan dat je eerst moet trouwen voor je gedoopt kunt worden?

Antwoord:

Dat staat nergens met zoveel woorden in de Bijbel, omdat samenwonen in de Bijbel niet verondersteld wordt. De vraag is of het in de lijn van de Schrift is dat men eerst trouwt en dan zich laat dopen.. Samenwonen als een soort alternatief huwelijk kent de Schrift niet. God heeft het huwelijk ingesteld en samenwonen is niet een huwelijk. Het is in bijbels opzicht een onwettige verbinding. Zie andere artikelen die over deze materie gaan.

Als iemand tot geloof gekomen is en hij wil zich laten dopen dan zegt hij daarmee dat hij christen geworden is en Christus wil volgen. Dat betekent dat hij moet breken met de zonde, het samenwonen is een zondige verhouding, er is dus alle reden dat de persoon die doopt zal zeggen: ‘Laat nu eerst eens zien dat je werkelijk de Heer wilt gehoorzamen door deze onbijbelse verbinding te vervangen door een bijbelse.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies