Johannes en Jacobus

Betreft: Johannes en Jacobus

Vraag:

Is de discipel Johannes dezelfde als de schrijver van het vierde evangelie? En schreef zijn broer de brief van Jakobus?

Antwoord:

Het eerste is juist. De discipel Johannes schreef het vierde evangelie en van hem zijn ook de drie brieven en het boek de Openbaring. Dit is althans van oude tijden af zo aangekomen.

Met Jakobus de broer van Johannes ligt dat anders. Hij is door de Herodes in de begintijd van de Gemeente ter dood gebracht (Hd 12:1). Hij kan dus niet de schrijver van de bedoelde brief zijn aangezien het christendom zich toen nog niet buiten Palestina had verspreid.

Wie is dan de schrijver van de brief van Jakobus? Algemeen wordt aangenomen dat het Jakobus de broeder des Heren is, maar er gaan ook stemmen op dat het Jakobus de zoon van Alpheus is (Mt 10:3). Met zekerheid valt hier niets te zeggen, maar de gedachten gaan toch sterk uit naar Jakobus de broeder van de Heer.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies