Verloren gaan – Kan dat?

Vraag:

Kan een christen nog verloren gaan? Als het van ons afhangt is het toch geen genade meer?

Antwoord:

Een ware gelovige kan niet verloren gaan omdat Gods Woord dat zegt. De volgende uitspraken zijn van belang:

  • Rm 8: 38, 39 zegt dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Jezus Christus onze Heer;
  • Jh 10: 27-30 waar staat dat de schapen van de goede Herder niet verloren zullen gaan;
  • Hb 10:14 dat aangeeft dat de gelovigen door één offerande voor altijd volmaakt zijn.
  • Fp 1: 6 en 1 Ko 1: 8 waar gezegd wordt dat God het goede werk dat Hij in ons begonnen is zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus.
  • 2 Ko 5:17 zegt dat we een nieuwe schepping geworden zijn. Die nieuwe schepping kan niet verloren gaan of in het oordeel omkomen, want het is Gods schepping, Gods werk.

Deze gedachte mag ons echter niet zorgeloos maken. We mogen niet denken: ik ben voor eeuwig behouden en kan dus leven zoals ik wil. We hebben ons geloof te laten zien door onze werken. Denk aan Jk 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies