Apart zitten in samenkomsten

Betreft: Apart zitten (mannen en vrouwen gescheiden) in godsdienstige samenkomsten.

Vraag:

Is dit gescheiden zitten Gods wil?

Antwoord:

Op deze vraag valt noch met ‘Ja’ noch met ‘nee’ te antwoorden. Er staat namelijk nergens dat het moet en evenmin ergens dat het niet mag. Het is doodgewoon een gewoonte.
In de synagoge zaten mannen en vrouwen gescheiden en misschien is dat van daaruit overgenomen in de kerkdiensten.

Zover ik weer zat men in de kerken van de hervorming vroeger gescheiden en is dat vermoedelijk zo overgenomen in de samenkomsten van diverse groeperingen.
In eenzelfde godsdienstige gemeenschap wordt daarin echter niet één lijn getrokken, zeker niet als we het buitenland er bij betrekken.

Er zijn er, die het gescheiden zitten minder afleidend vinden, maar dat is geen principieel argument. Het is dus beslist niet zo, dat men gescheiden moet zitten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies