Geroepenen

Betreft: Geroepenen

Vraag:

Wat moet je onder geroepenen verstaan?

Antwoord:

Bij het woord ‘ geroepenen’ moeten we onderscheid maken tussen hen, die geroepen zijn door de boodschap van het evangelie en die de boodschap hebben aanvaard en degenen die de boodschap wel hebben vernomen, maar er geen gehoor aan hebben gegeven.
Je zou van een uitwendige en een inwendige roeping kunnen spreken.

In Mt 22:14 gaat het om mensen die wel uiterlijk geroepen zijn en uiterlijk zich bij de christenen voegden, maar die innerlijk niet de boodschap hebben aanvaard.
In Rm 8:28; 1 Ko 1:2; Jd 1, Op 17:14 en vele andere plaatsen gaat het om mensen, die echt bekeerd zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies