Behoudenis van hen die in zonde sterven

Betreft: Behoudenis van hen die in zonde sterven

Vraag:

a. Als een gelovige (geen naamchristen) tot zijn dood in de zonde leeeft, kan hij dan toch wel in de hemel komen?
b. Kan een christen die zelfmoord heeft gepleegd wel behouden zijn?

Antwoord:

(a) Als iemand zich waarachtig heeft bekeerd en tot geloof in Jezus Christus is gekomen, zijn al zijn zonden weggedaan. Christus droeg al de zonden van de zijnen: de zonden uit het verleden, het heden en de toekomst. Dat is natuurlijk niet een vrijbrief om te zondigen, want als een gelovige zondigt, komt God hem in dit leven tegen.

Als het om een waarachtig gelovige gaat, die helaas in zonde is gevallen en daarin volhardt tot zijn dood, dan is hij behouden, maar hij sterft met onbeleden kwaad.
Er is echter een ander probleem en dat is de vraag hoe we weten dat het een waarachtig gelovige was? We gaan dan af op zijn (vroegere) belijdenis met de mond, maar daar staat zijn belijdenis met de daad tegenover. Daarom heeft de vraag eigenlijk zo weinig zin. Het blijft theoretisch, want hoe het er in het hart uitziet kunnen we van buitenaf niet zien.

(b) We hebben geen directe bijbeltekst die hierop antwoord geeft. In 1 Jh 3: 15 lezen we dat geen moordenaar eeuwig leven blijvend in zich heeft. Dat betekent: het eeuwige leven verblijft niet in hem ofwel hij bezit het eeuwige leven niet. Maar de misdadiger op het kruis (kennelijk iemand die een moord gepleegd had) werd wel aangenomen omdat hij zijn schuld erkende en in Christus geloofde. Voor een moordenaar die zich bekeert is er dus wel redding. Maar hoe zit dat met een zelfmoordenaar. Die kan zijn schuld niet meer belijden. Op grond daarvan zou men moeten zeggen, dat zo iemand verloren is (tenzij hij in zijn laatste ogenblikken zich nog tot God heeft kunnen wenden).

We moeten hier echter wel twee gevallen onderscheiden. Als iemand welbewust zelfmoord pleegt zoals koning Saul, Achitofel en anderen gedaan hebben, dan hebben we te doen met een (zelf)moordenaar in de zin van 1 Jh 3.15. mensen dus die zich bewust van God afgekeerd hebben. Er zijn echter ook zelfmoordenaars die door een dwangvoorstelling overheerst werden en die je eigenlijk als niet toerekeningsvatbaar moet beschouwen. Dit kan ook met christenen het geval zijn. Al met al blijft het een moeilijke, maar ook verdrietige zaak!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies