Bidden – Beperkingen

Betreft: Beperkingen t.a.v. het bidden

Vraag:

Moeten we bij het bidden ook beperkingen in acht nemen of kunnen we alles vragen wat we maar willen?

Antwoord:

Er staat in Fp 4: 6 ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God’. Dit geeft een geweldige ruimte wat ons bidden betreft. Het betekent echter niet dat we maar zullen wensen en dus ook bidden, wat we zelf willen. Zo in de zin van: Ik zou best f 20.000 willen hebben, daar zou ik mijn huis fijn van kunnen opknappen en dan houd ik nog wat over om er een leuke vakantie van te houden… dus bidden of God me f 20.000 wil laten toekomen? Al zouden we er geen enkele tekst voor kunnen aanvoeren dan voelen we toch wel dat we zo niet mogen bidden. De genoemde tekst geeft trouwens zelf al een bepaalde beperking aan, want hij begint met: ‘Weest in geen ding bezorgd’. Het gaat dus om zaken waarom we ons bezorgd zouden kunnen maken. In dat geval mogen we onze wensen op ruime schaal bij God bekend maken.

We zullen ons bij het bidden wel moeten afvragen waarom we dit of dat van God vragen. In 1 Ko 14: 15 staat, dat we met verstand zullen bidden. In het kader waarin het daar staat, betekent het, dat we welbewust bidden en niet in een taal die we zelf niet verstaan. We mogen er echter ook wel uit afleiden dat met verstand bidden, niet klakkeloos bidden is dat zou bestaan uit in het wilde weg vragen wat maar willen. We moeten ons afvragen of dat wat we van God verlangen wel goed en nuttig voor ons is, en of de Heer daarin geëerd wordt of dat het alleen maar gaat om iets dat wij fijn vinden.
Als het namelijk alleen gaat om ons plezier dan naderen we bedenkelijk het bidden waarover Jacobus in hoofdstuk 4: 2 spreekt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies