Hemel – dieren?

Betreft: Hemel – dieren

Vraag:

Komen dieren ook in de hemel? Is er lektuur over?

Antwoord:

Als het gaat om het duizendjarig rijk dan weten we dat in die heilstijd hier op aarde dieren in vreedzame omstandigheden zullen leven (zie Js 11: 6-10; 65: 25).
Als het gaat om de toestand in de tijd van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde dan kunnen we ons voorstellen dat de aarde ook dan met dieren bevolkt zal zijn. We hebben daar echter geen directe gegevens over.

Als het gaat om de hemel dan missen we helemaal concrete gegevens en lijkt dierlijk leven in de hemel niet aannemelijk.

Indertijd heeft prof. Bettex een boekje geschreven, getiteld ‘Hemelse Werklijheden’ waarin hij op dit onderwerp ingaat en tracht aan te tonen dat er meer in de hemel zal zijn dan wij denken. Recente lektuur kennen we niet.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies