Afval der heiligen?

Betreft: Afval der heiligen?

Vraag:

(a) U zegt dat een gelovige niet kan afvallen of weggebroken kan worden. Kunt u mij hierover teksten geven om na te lezen?
(b) Ik ken mensen die jarenlang God dienden, maar die door teleurstelling in medemensen God de schuld van alle ellende gaven en zelfs in het kwaad gingen leven. Zijn die mensen nu voor altijd verloren?

Antwoord:

(a) Teksten die hierop betrekking hebben zijn:

  • Jh 3: 36 ‘ Wie gelooft heeft het eeuwige leven’. Dat eeuwige leven is een nieuwe bestaanswijze, die alleen zou kunnen ophouden als het eeuwige leven zou kunnen sterven net als het aardse leven dat door de zonde is aangetast. Dat kan het eeuwige leven echter onmogelijk. Het is leven uit God.
  • Rm 8: 38,39 ‘Niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Here.
  • Jh 10: 28 ‘ Zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid.’
  • Hb 10: 14 ‘Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden’.
  • Fp 1: 6 ‘Hij die in u een goed werk is begonnen, zal dit ten einde toe voortzetten, tot de dag van Jezus Christus’, vgl. ook 1 Ko 1: 8
  • 2 Ko 5: 17 ‘Zo is dan wie in Christus is – een nieuwe schepping; het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen’.

(b) Bij zulke mensen hebben we met twee dingen te maken. Ten eerste is er hun belijdenis met de mond en een uiterlijk christelijk leven in het verleden, ten tweede is er hun belijdenis van nu, die bestaat in een zondig, van God vervreemd leven. De vraag is nu welk van de twee ‘echt’ is? Als ze zonder tot inkeer te komen, sterven, dan kunnen we moeilijk anders aannemen dan dat ze nooit werkelijk bekeerd zijn geweest en dus ook niet behouden zijn. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met oordelen, want we weten nooit wat er zich in de laatste ogenblikken afspeelt in zo’n persoon. Maar als er werkelijk geen belijdenis, geen omkeer is geweest, dan kunnen we moeilijk anders besluiten dan dat ze verloren gaan, maar dan zijn ze ook nooit behouden, nooit wedergeboren geweest.

Zie voor uitvoerige behandeling van dit onderwerp: ‘Kunnen gelovigen nog verloren gaan?’ door J.G. Fijnvandraat (helaas uitverkocht)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies