Toorn

Vraag:

a. Wat is ‘heilige toorn’?
b Wat is toorn waar het vlees bij meewerkt?

Antwoord:

a) Heilige toorn is toorn over het feit dat God oneer wordt aangedaan of dat er onrecht gepleegd wordt tegen een medemens. Mozes was terecht toornig toen hij bemerkte dat het volk het gouden kalf gemaakt had. Hij kwam op voor de eer van de Heer (Ex 32:19).
Nehemia was terecht in toorn ontstoken over het feit dat de rijke Judeërs woeker namen van hun verarmde volksgenoten (Nh. 5: 6, 7). Dit zijn twee duidelijke gevallen van heilige toorn.

b) Het kan echter ook zijn dat we boos zijn, omdat wij ons in onze eer aangetast voelen. We zijn boos omdat we ons op onze teentjes getrapt voelen. Dan gaat het niet (of niet alleen) om onrecht de Heer of de naaste aangedaan wordt, maar om ons eigen ‘ik’. De toorn van Jona (zie Jona 4) was zo’n ‘vleselijke’ toorn.
Het kan zijn dat we terecht toornig zijn om onrecht dat gepleegd wordt, maar dat antipathie tegen de dader een rol gaat spelen, Dan speelt het vlees een rol mee.

Denk aan Mk 3:5 waar sprake is van gerechtvaardigde toorn van de Heer Jezus, maar waar er bijstaat dat Hij bedroefd is over de verharding van het hart van de Joden. Dat is echt heilige toorn, maar
daar speelt geen antipathie een rol bij.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies