Joodse volk – Toekomst bekering

Betreft: Toekomst bekering van Joodse volk

Vraag:

Zullen bij de wederkomst van Jezus Christus alle Joden zich bekeren?

Antwoord:

Uit Zc 13: 7-9 blijkt dat de Joden in het land voordat Christus verschijnt een grote beproeving zullen ondervinden. God zal de halstarrigen onder hen weg-oordelen. Slechts een derde deel zal overblijven en dat zal gelouterd worden en de naam des Here aanroepen.

En uit Ez 20:33-38 volgt dat de Israëlieten die buiten het land vertoeven, op de terugreis naar het land ‘onder de herdersstaf’ zullen doorgaan en dat de weerspannigen onderweg zullen worden uitgeroeid.

Helaas zullen zich dus niet alle Israëlieten stuk voor stuk in de eindtijd bekeren. Wel zal er straks een volk Israël; zijn dat door God als een geheel wordt gezien en waarvan Rm 11:25,26.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies