Nieuwe theologie

Betreft: Nieuwe theologie

Vraag:

Staat de Nieuwe Theologie gelijk met New Age ? Deze heeft toch zeer vele goede kanten?

Antwoord:

Met de ‘nieuwe theologie’ wordt gedoeld op de opvatting over de Bijbel waarvan o.a. Kuitert de verdediger is. Hij stelt dat de boodschap van God in de Bijbel verpakt is in oude, oosterse begrippen en dat de moderne mens een vertolker nodig heeft om de boodschap van de Bijbel te begrijpen.
Gods Woord zit volgens hem dus verpakt in de Bijbel en er is een deskundige nodig om ‘het pakpapier eraf te halen’.
Een direct beroep op de Schrift wordt hiermee onmogelijk gemaakt en achter allerlei bijbelse uitspraken wordt een vraagteken gesteld.

New Age is een stroming waarbij oosterse filosofie in een christelijk jasje is gestoken, en waarin de astrologie een rol speelt. Zoals met zoveel dwalingen lijkt het heel mooi, maar is het een gevaarlijke misleidende leer.

Men kan de Nieuwe Theologie dus niet gelijkstellen met New Age. Wat anders is dat diverse voorstanders van de Nieuwe Theologie voor bepaalde ideeën van New Age openstaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies